Vazhipadu

 • Ganapathy Homam
 • 50.00
 • Ashtadravya Ganapathy Homam
 • 200.00
 • Bhagavathi Seva
 • 60.00
 • Nithya Puja
 • 60.00
 • Saneeswara Puja
 • 60.00
 • Neyyabhishekam
 • 100.00
 • Enna abhishekam
 • 100.00
 • Pal abhishekam
 • 30.00
 • Panineer abhishekam
 • 50.00
 • Pal payasam/ Neypayasam
 • 60.00
 • Neeranjanam
 • 30.00
 • 1 Patta Enna
 • 1200.00
 • Sarvamangala puja
 • 1300.00
 • Thrikala puja
 • 500.00
 • Pantheerazhi
 • 1200.00
 • Deepa sthambham
 • 350.00
 • Viseshal Niramala
 • 900.00
 • Muzhukappu
 • 400.00
 • Mukham charthu
 • 300.00
 • Choroonu
 • 50.00
 • Pithru namaskaram
 • 50.00
 • Thulabharam
 • 100.00
 • Vivaham
 • 200.00
 • Narayneeya Parayanam
 • On request

News&Events