Website launch

The Website of Thrikkannapuram Parthasarathy temple launch on 20 July 2014 by Mr. TM Surendranatha Varma, President, Kshatriya Kshema Sabha. The website launch is planned along with the Annual General body meeting of Kshatriya Kshema Samithy, Edappally.

News&Events